מלכ”רים וגופים ציבוריים

מה צריכה להיות המתודולוגיה של השירותים המקוונים לאזרחים? מהי המתודולוגיה בשרות הרב ערוצי לאזרחים? כיצד ניתן לשפר את חוויית האזרחים/מקבלי השרות? כיצד ליישם את השירותים המקוונים?

יישום סייעה לרשות ממשלתית מובילה לשדרג ולייעל את השירותים שהיא מעניקה לאזרחים, לסייע לחברה ממשלתית להגדיר את האסטרטגיה בכניסה לתחום פעילות חדש, לאיגוד מקצועי לחזק ולשדרג את הקשר עם חבריו, לחברת עירונית להגדיל את היקף הכנסותיה.