מדיה

כיצד משלבים בין המדיה המסורתית לדיגיטאלית? מהם מקורות ההכנסה של המדיות השונות? מיהם הצרכנים והלקוחות שלנו? מהי הצעת הערך הכוללת שאנחנו יכולים להעניק? האם התכנים מתאימים לקהלי המטרה? מהי השיטה האפקטיבית ביותר לגיוס מנויים חדשים? כיצד מטפלים בבעיית הנוטשים? מהי מדיניות המחירים אשר ממקסמת את ההכנסות והרווח?
יישום ביצעה עשרות פרויקטים בתחומי המדיה בעבור שני עיתונים יומיים מובילים, הוצאה לאור של המגזינים הנפוצים, ערוצי טלוויזיה ושילוט חוצות. במסגרת העבודה עם חברות המדיה אפיינו פילוח הלקוחות, תמהיל התכנים המתאים לפלחים שהוגדרו, הפורמט, הצעת הערך, המינויים, מערכי המכירות, חבילות רב ערוציות, מדיניות מחירים ועוד.