בנקאות

כיצד נערכים מול פעילות הרגולציה ליצירת תחרות אגרסיבית בבנקאות בישראל? כיצד לשמר נאמנות לקוח בתנאי הרגולציה החדשים? מה תהיה מערכת היחסים בין בנק קמעונאי ללקוח בשנים הקרובות וכיצד נערכים לשינויים בתחום זה? מהם אמצעי התשלום העיקריים שישמשו את הלקוחות בעוד כחמש/עשר שנים? כיצד מבטיחים שיותר חשבונות עיקריים יהיו שלנו? כיצד מתמודדים עם הטכנולוגיה המתחדשת כל הזמן ובעיקר עם ההזדמנות והאתר ברב ערוציות? (Omni channels) , כיצד ממשיכים להעניק יחס אישי במקביל לצורך לעבור לערוצים דיגיטאליים? כיצד מטפלים בחוויית הלקוח עם הגידול בערוצים הדיגיטאליים? מהן הדרכים למיצוי פוטנציאל הלקוח בדיגיטל? מהם העקרונות לניהול התקשורת עם הלקוחות בדיגיטל? מהו הדור הבא של תוכנית הנאמנות? כיצד ניתן לשמר חדשנות בפיתוח מוצרים חדשים בבנקאות ( בהלוואות , פיקדונות ושירותים נוספים)? כיצד ניתן לשמר את רמת ההכנסה הממוצעת מלקוח? כיצד ניתן לייצר ערך מוסף ללקוח בנקאי בסביבה תחרותית עזה?

ניסיון יישום בבנקאות:

 • גיבוש האסטרטגיה לחטיבה הקמעונאית.
 • סינוף – פיתוח קונספטים של סינוף, תכנון מבנה הסניפים, תפעול סניפים, מיקומים ופריסה.
 • תוכניות עסקיות ותוכניות גיוס.
 • אפיון כרטיס אשראי לאוכלוסיות מפולחות.
 • הלקוחות – פילוח והצעות הערך, מיצוב, תוכניות שיווקיות למגזרים (פרימיום, פעילים בשוק ההון, צעירים, סטודנטים, חרדים, עולים, מיעוטים).
 • מדיניות מחירים.
 • שת”פים קמעונאיים.
 • האסטרטגיה לתחום המשכנתאות.
 • ניהול הלקוחות – רב ערוציות, שירות יוזם, תוכניות נאמנות.
 • מגזר עסקים קטנים.
 • האסטרטגיה למגזר העסקים הקטנים.
 • שינוי מבנה ארגוני.