ניהול סיכונים ומידע עסקי

כיצד הרגולציה תשפיע על ההזדמנויות והאיומים הקיימים בשוק? מהם התחומים הרלוונטיים להתפתחות העסקית? פילוח הלקוחות הפוטנציאליים של החברה? כיצד לטפל בלקוחות מאותתי נטישה? מהי מדיניות התמחור המתאימה? כיצד ניתן לגדר סיכונים בארץ ובחו"ל ובעקבות כך את היכולת להגדיל מכירות?
יישום לקחה חלק מהותי בעיצוב הענף בישראל כפי שהוא כיום. הפעילות כללה גיבוש אסטרטגיה עסקית, פיתוח מוצרים, פיתוח פלטפורמות דיגיטאליות, אשראי צרכני, מסלקות מידע ענפיות, תוכניות שיווקיות, מערכי מכירות, תמריצים.