כרטיסי אשראי

מיהם ומהם האיומים המהותיים ביותר של תעשיית כרטיסי האשראי? כיצד מבטיחים שיותר כרטיסי אשראי מונפקים על ידי הבנק או החברה יהיו שלנו? איך גורמים לכך שקניות משק הבית יהיו תחת הכרטיס שלנו ולא של המתחרים? איך מתמודדים עם הטכנולוגיות החדשות המאיימות על שוק כרטיסי האשראי והדביט? איך ניתן לייצר הצעת ערך בשוק הסליקה? איך משלבים את האשראי בפעילות ההנפקה ובפעילות הסליקה? מה הרווחיות השולית מכל כרטיס מונפק ומכל בית עסק? כיצד מסיבים לקוחות לתקשורת דיגיטאלית?
כיצד להיערך מול שינויי הרגולציה בתחום הסליקה וההנפקה? כיצד נערכים מול שחיקת הרווחיות והכבדה בתחום העמלות? נתח לקוח ( כמות כרטיסים ממוצעת ללקוח בארנק), כיצד נערכים מול התחרות עם סולק חדש?

יישום פתרה אתגרים אלו ואחרים בעבודה מרובת שנים עם מנפיקים ובנקים מובילים בישראל.
הניסיון שרכשנו לצד המחקר והחדשנות הבלתי פוסקים יבטיחו פתרון של אתגרים אלו, לצד האתגרים החדשים והשוטפים.
הידע של יישום בתחום כרטיסי האשראי יוצא דופן והוא כולל את הנושאים הבאים: אסטרטגיה כוללת, מדיניות התחרות, מדיניות מחירים, כלים ניהוליים, עמלות צולבות, פיתוח מוצרי אשראי, פיתוח כרטיסים לפלחים נבחרים, אסטרטגיית סליקה, B2B, הנפקה בנקאית והנפקה משותפת עם מועדוני צרכנות, פילוח, מודל תרומה לקוחות עסקיים, מודל תרומה לקוחות פרטיים, ניהול לקוחות מתקדם , פיתוח מוצרים, שירות מוכר, שירות יוזם, תוכניות גיוס, מדינות מול גורמי הרגולציה, התייעלות.