חיסכון ארוך טווח והשקעות

האם אסטרטגיית מוצרי החיסכון ארוך הטווח (החא"ט) בחברה, מתאימה למציאות התחרותית כיום? מהן הסיבות ששיעור הנטישה מהנכסים של החברה שונה משל החברות המתחרות? מה השווי של הלקוחות? האם הלקוחות אדישים כלפי החברה? כיצד מקטינים את המעברים והפדיונות? כיצד מנהלים את הלקוחות באמצעים הדיגיטאליים? כיצד מייצרים חוויית לקוח בערוצים הדיגיטאליים?

ניסיון יישום בחסכון ארוך טווח, כולל בין היתר את הנושאים הבאים:

  • אסטרטגיית השימור – צמצום הנטישה הלקוחות
  • פעילות להגדלת נתח הלקוחות בחברה.
  • מודלים של שווי לקוח בחסכון ארוך טווח.
  • שיטת הפעלת הסוכנים ונציגי המכירות.
  • שיטות התמרוץ של מערכי המכירות ושרות הלקוחות.

יישום מציעה סט כלים לתכנון וליישם אסטרטגיית החא"ט של החברה, ולקדם פתרונות ארוכים טווח לצד "ניצחונות מהירים" בתחום החיסכון ארוך הטווח.