תוכניות נאמנות ושימור לקוחות
Loyalty programs & Customer retention

כיצד נייצר שביעות רצון מתמשכת ונאמנות גבוהה למוצר/מותג? כיצד נכון לנהל מהלכי שימור ומניעת נטישה?

תכנית נאמנות ושימור לקוחות מוצלחת היא זו המאפשרת זיהוי, שמירה והגדלת התרומה מהלקוח על ידי יצירת מערכת יחסים ארוכת טווח, אינטראקטיבית ובעלת ערכים מוספים עמו.
תכנית הנאמנות אינה עומדת בפני עצמה ומהווה חלק מתפיסה כוללת של ניהול הלקוח, שהפכה למרכיב מכריע בעולם השיווק המודרני.
יישום מפתחת תוכניות נאמנות אשר מושתתות על שתי שכבות מקבילות:

  • שכבה רציונאלית – מבוססת על תחושה של כדאיות מצד הלקוח
  • שכבה אמוציונאלית – מניחה כי הלקוח יוצר קשר רגשי לחברה המעניקה לו תשומת לב והתייחסות