שירות מוכר
Serve2Sell

מה הכוונה שירות מוכר ? כיצד מטמיעים בהצלחה תהליכי מכירה במערכי שירות? האם השרות המוכר לא יוצר עומס על השרות?

יישום מתמחה בתפיסה ומתודולוגית עבודה של שימוש בערוץ שירות הלקוחות למיקסום פוטנציאל המכירות של החברה ללקוחותיה. בכדי שניתן יהיה לנצל כראוי את השרות למכירות, נדרשים ידע, מיומנות ותשתיות מתאימות אשר יאפשרו להחליט – למי מציעים ? מתי מציעים ? מה מציעים? תפיסת השירות המוכר מושתתת על העיקרון לפיו ההצעה נותנת מענה לצורך ספציפי של הלקוח והיא נבנית כך שהיא איננה מגדילה את העומסים במוקדים (המכירה הופכת לחלק מהפתרון השירותי).

תפיסה ייחודית בעלת הצלחות מוכחות!

התפיסה יושמה בהצלחה רבה במספר מוקדי שירות מהגדולים בארץ. במוקדים בהם השיטה הוטמעה, הושגו הצלחות עסקיות מהפכניות לאותם ארגונים (כולל כאלה שהתבצעו פעילויות מכירה מסוימות לפניכן). » גידול של מאות אחוזים במוקדים בהם בוצעה פעילות מכירה לפניכן » התייצבות על שעורי מכירה של כ-25-50% (לעומת 10-20% כמקובל במוקדים אחרים) » מגוון רחב של מוצרים הנמכרים במוקד השירות » אי פגיעה ואף שיפור במדדי השירות של המוקד (אורך זמן שיחה לא גדל ואף התקצר במוקדים בהם התבצעה פעילות מכירה לפניכן) » גידול בשביעות רצון לקוחות (חלק מיסודות התפיסה) » גידול בשביעות רצון נציגי ומנהלי המוקד (הכפלת תוחלת הוותק של נציגים) » מוקדי השירות הפכו למרכזי הכנסות ורווח בין המשמעותיים ביותר בארגון

שירות מוכר

שירות יוזם
Proactive service

יותר ויותר ארגונים כיום משכילים להבין, כי על מנת לספק שירות מעולה ללקוחותיהם, עליהם לעבור מתפיסת "שירות מגיב" לתפיסה של "שירות יוזם".

יישם תפיסת "שירות יוזם" מושתת על פיתוח 2 יכולות מרכזיות: האחת, הינה היכולת לזהות מראש צרכים שירותיים של הלקוחות השנייה, הינה היכולת ליזום, בהתאם, מידע, פתרונות ופעולות שירותיים המספקים ללקוח מענה בזמן ובמקום שהוא זקוק להם. תהליך ההטמעה של תפיסת שירות יוזם מורכב מ- 4 שלבים מרכזיים: 1. מיפוי נכון ומלא של צרכי הלקוחות 2. זיהוי נקודות התערבות פוטנציאליות 3. פיתוח כלים לזיהוי הצורך בזמן אמת 4. הפעלה חכמה של פעולות שירות יוזם בתשתית רב ערוצית

ליישום מתודולוגיה מוכחת, אשר יושמה בהצלחה במספר רב של ארגונים, להובלת ארגונים להטמיע תפיסת שירות יוזם. בארגונים אלה, הצלחנו, תוך לוחות זמנים קצרים יחסית, להגיע למספר הישגים עסקיים משמעותיים, לרבות התייעלות והפחתת ביקושים (מענה מראש על צרכים שירותיים מייתר את הצורך של הלקוח בפנייה לשירות אנושי) לצד שיפור חווית הלקוח והגברת שביעות רצון (מענה מעבר לציפיות הלקוח – Wow שירותי).

שירות מוכר