ניהול לקוחות מתקדם
Customer management

כיצד מנהלים את הלקוחות בחברה? האם החברה ממצה את הפוטנציאל שלה בקרב לקוחותיה?

ביישום מתמחים באפיון והטמעת אסטרטגיה רב ערוצית מתקדמת לניהול לקוחות, החל ממיפוי סוגי הלקוחות והגדרת הפלחים, דרך הגדרת הממשקים הישירים והעקיפים מול הלקוחות וכלה בבניית תוכנית פעולה לניהול הלקוח במשך "אורך חייו בארגון" (משלב הגיוס ועד מניעת הנטישה).

ליישום תפיסה מתקדמת לניהול לקוחות המאפשרת לארגונים גדולים בעלי מאגר לקוחות רחב לייצר תשתית עסקית ושיווקית שייעודה ניהול אופטימאלי של כלל הלקוחות במטרה למצות את פוטנציאל הפעילות שלהם בארגון.

ניהול לקוחות מתקדם

תפיסת ניהול הלקוחות של יישום, מבטיחה שכלפי כל לקוח, בכל נקודת זמן, תופעל הפעילות המתאימה ביותר למיצוי הפוטנציאל שלו (Next Best Action):

1. העמקת שימוש במוצרים קיימים (Up-Sale).

2. מכירת מוצרים נוספים ללקוחות קיימים (Cross Sale).

3. שימור והגדלת שביעות רצון הלקוחות.

עקרונות התפיסה (רשימה חלקית):
  • התייחסות לכל הלקוחות בכל נקודת זמן
  • טיפול בכל הלקוחות בהתאם לשוויים לארגון
  • חתירה למגע עם הלקוח באמצעות פעולות מגיבות ויזומות
  • זיהוי ושמירת נקודת האיזון שבין אינטרס החברה לאינטרס הלקוח
  • אופטימיזציה של ההצעה השיווקית, ערוץ התקשורת ותזמון ההצעה
  • חווית הלקוח כמדיניות וכמטרה

שיטת העבודה של יישום מבוססת על תהליך הדרגתי במסגרתו בשלב הראשון מגבשים את תפיסת ניהול הלקוח המתאימה לארגון ולאחר מכן משיקים בהדרגתיות דורות של תכנית ניהול לקוחות.

התהליך ההדרגתי מאפשר לארגון להיערך ולהשיק בזמן מינימאלי פעולות מרכזיות למיצוי פוטנציאל הלקוח, לתקף ולשפר לפי הצורך ולהבטיח את הצלחת תהליך ההטמעה הכולל.