ביטוח

כיצד פועלים בתחום הביטוח באופן ישיר מול הלקוחות? כיצד משלבים את הסוכנים בפעילות? כיצד שומרים על קשר עם הלקוח ומחזקים את הנאמנות בפעילות הלא ישירה? מהן הדרכים למקסם את שרידות הלקוח? כיצד ניתן לקשור בין רווחיות לקוח והנאמנות שלו באופן אפקטיבי? האם שווה להקריב את שיעור דחיית התביעות למען שיפור השירות? כיצד לפעול מול ה Aggregators ? כיצד למצות את הפוטנציאל מהקולקטיבים?

בתחום בו הרגולציה מעודדת את התחרות בתדירות כה גבוהה, חיוני שהחברה תדע לשמור על היתרון התחרותי שלה לאורך זמן.
יישום הובילה פרויקטים בחברות ביטוח שחוללו בהן שינויים עמוקים מוצלחים.
ניסיון יישום בביטוח, כולל בין היתר את הנושאים הבאים:

  • האסטרטגיה לתחום החיים.
  • האסטרטגיה לתחום הבריאות.
  • ניהול לקוח בביטוחים האלמנטאריים.
  • מודל שווי לקוח – חסכון ארוך טווח, גמל, ביטוחי רכב, ביטוחי דירה, משכנתאות, שירותי בריאות.
  • אסטרטגיית השימור – חיים והאלמנטארי.
  • האסטרטגיה לתחום העסקים הקטנים (SME).
  • תחום האשראי הצרכני בביטוח.
  • התייעלות בניהול התביעות.